WIRELESS SYSTEMS WS-SYSTEM
Strona główna
Bezprzewodowe Systemy Konferencyjne i Tłumaczeń
Bezprzewodowe Systemy AV i Kina Domowego w Full HD
Bezprzewodowe Systemy Transmisji Fonii i Wizji
Bezprzewodowe Systemy Alarmowe i Monitoringu
Bezprzewodowe Systemy Sterowanie i Dane
 • obsługa audiowizualna konferencji , sympozji, zjazdów
 • wynajem sprzętu nagłaśniającego i urządzeń do symultanicznych tłumaczeń językowych
 • realizacja nagłośnień okolicznościowych uroczystości, zebrań, przemówień, występów artystycznych
 • projekty, konsultacje,.pomoc w wyborze rozwiązań i urządzeń do instalacji:
  audiowizualnych
  nagłaśniających
  multimedialnych
  w obiektach konferencyjnych, salach wykładowych, miejscach kultu religijnego itp
 • projekty, konsultacje,.pomoc w wyborze rozwiązań i urządzeń do instalacji:
  alarmowych (SSWiN) i kontroli dostępu (KD)
  obserwacji i rejestracji obrazu (CCTV )
  automatyki domowej
Firma WS-SYSTEM realizuje zlecenia firm, instytucji i osób prywatnych.Firma wykonuje lub nadzoruje wykonanie prac opierając się na własnych projektach i rozwiązaniach uzgodnionych z inwestorem.WS-SYSTEM dostarcza , podłącza i uruchamia urządzenia w oddawanych do użytku instalacjach tak aby osiągnęły zamierzoną funkcjonalność.
Wśród zleceniodawców dla których firma WS-SYSTEM świadczyła prace i usługidla byli min:
Uniwersytet Jagielloński - projekt instalacji multimedialnych i nagłosnienia Auli w Przegorzałach, dostawa sprzętu uruchomienie
Uniwersytet Jana Pawła II (dawniej PAT) - projekty instalacji audiowizualnych w salach wykładowych, dostawa projektorów i urządzeń nagłośnienia, montaż, uruchomienie, dostawa i montaż projektora dużej mocy w Auli nowej Biblioteki
Fundacja i Kościół Rektoralny Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - projekty , dostawa urządzeń , wykonanie i uruchomienie instalacji alarmowych, kontroli dostępu,monitoringu wizyjnego i nagłośnienia w obiektach zespołu Bazyliki, instalacja nagłośnienia Auli JPII, doroczna realizacja nagłośnień podczas Święta Bożego Miłosierdzia, realizacja nagłośnień podczas wizyt Ojca Św. Jana PawłaII i Benedykta XVI w Krakowie - Łagiewnikach
Instytucje kulturalno - oświatowe , stowarzyszenia ,jednostki samorządowe z terenu województwa małopolskiego - obsługa miedzynarodowych konferencji z użyciem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych, realizacja nagłośnień i obsługa audiowizualna uroczystości okolicznościowych , sympozji ,zjazdów.
Sieć sklepów CASTORAMA - instalacje kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego
Inwestorzy indywidualni - instalacje ochrony obiektów z funkcjami monitorowania stanu i kontroli (w tym wizyjnej) przez sieć internetową i telefonii komórkowej. Integracja różnych systemów teletechnicznych współczesnego domu.
Firma WS-SYSTEM dostarcza komplet sprzętu i urządzeń do projektowanych i wykonywanych instalacji. Istnieje możliwosć zakupu poszczególnych elementów.
Na życzenie klienta firma sprowadza dowolne komponenty do systemów nagłośnieniowych, audiowizualnych, konferencyjnych,obserwacyjnych , sygnalizacji zagrożeń, komputerowych , teletechnicznych i podobnych
Na rynku istnieje duża powtarzalność podobnej oferty sprzętowej u różnych dystrybutorów. Firma WS-SYSTEM na swoich stronach będzie przedstawiać urządzenia , podkreślające profilowanie firmy w kierunku stosowania rozwiązań bezprzewodowych. Oprócz tego wyselekcjonowane urządzenia będące nowościami na rynku lub takie które ze względu na swoje walory użytkowe , innowacyjność , parametry lub korzystny stosunek ceny do jakosci w danych zastosowaniach, zasługują na szczególna uwagę.
WS-SYSTEM
Wiesław Szeliga

30-619 Kraków
ul.Turniejowa 65a/50

NIP: 679-128-88-96

mail:
info@ws-system.com.pl


tel. 509 875 803

All rights reserved © 2010 WS-SYSTEM